Εκπαιδεύοντας τα παιδιά μας στη σωστή αντιμετώπιση της διαφήμισης

0
331

 

Τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, είναι σημαντικό για τα παιδιά και τους εφήβους να υιοθετήσουν μια κριτική στάση απέναντι σε όλες τις διαφημίσεις που τους περιβάλλουν σήμερα.

Μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η διαφήμιση στοχεύει στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στη μετάδοση ενός ορισμένου τρόπου προβολής και ερμηνείας της πραγματικότητας.

Ο στόχος του πώς να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας στη σωστή αντιμετώπιση της διαφήμισης είναι να τα βοηθήσουμε, στο σχολείο και στο σπίτι, να αναπτύξουν μία κριτική άποψη για το τι μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα για τη διαφήμιση.

Σε τι συνίσταται η διαφήμιση;

Η διαφήμιση είναι μία μορφή επικοινωνίας που έχει ως στόχο να επηρεάσει τους ανθρώπους να αγοράσουν και να καταναλώσουν ένα προϊόν ή να χρησιμοποιήσουν μία υπηρεσία. Με τη σειρά τους, αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικές μάρκες, οι μάρκες αυτές αναπτύσσουν διαφημιστικές καμπάνιες βασισμένες στην ανάλυση και την έρευνα πιθανών καταναλωτών αναπτύσσοντας αυτό που είναι γνωστό ως έρευνα αγοράς.

Υπό αυτήν την έννοια, η διαφήμιση πρέπει να είναι πειστική για να είναι αποτελεσματική και να κάνει ένα άτομο να αγοράσει ένα προϊόν ή να χρειαστεί μία υπηρεσία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δώσει κάποιο είδος πληροφοριών ή μηνύματος που σχετίζεται με μία ιδέα, γνώμη ή επίσης έναν τρόπο ύπαρξης ή δράσης.

Έτσι λοιπόν, η διαφήμιση χρησιμοποιεί εικόνες, ήχους και μουσική για να επηρεάσει εκείνους που τη βλέπουν ή την ακούν. Χρησιμοποιεί επίσης ορισμένα λόγια με άμεσο και δυναμικό περιεχόμενο, γενικά με τη μορφή ενός σλόγκαν. Αυτά είναι ακριβώς τα διαφημιστικά συνθήματα που συνοψίζουν ή αντιπροσωπεύουν την κεντρική ιδέα σε ένα διαφημιστικό πλαίσιο.

«Στον κόσμο της διαφήμισης, δεν υπάρχει ψέμα. Υπάρχει μόνο πρόσφορη υπερβολή».

Τι χρειάζεται λοιπόν; Ένα μάτι που μπορεί να κρίνει.

Τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, η διδασκαλία των παιδιών σχετικά με τη διαφήμιση σημαίνει να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν μία κριτική στάση απέναντί της. Επομένως είναι σημαντικό να τους διδάξουμε τα ακόλουθα:

  • Πρώτον, πώς να δημιουργήσουν μία ερωτηματική στάση σχετικά με τα διαφημιστικά μηνύματα και τον τελικό στόχο τους. Σε γενικές γραμμές, η διαφήμιση απευθύνεται, χρησιμοποιεί και δίνει έμφαση στα συναισθήματα για να «συνδεθεί» με τους ανθρώπους. Ωστόσο, ο απώτερος στόχος μιας διαφήμισης δεν είναι άλλος από την πώληση προϊόντος ή την υπηρεσία μιας εταιρίας.
  • Δεύτερον, η ανάγκη να γνωρίζουν ότι η διαφήμιση χρησιμοποιεί πειστικές μεθόδους για να δημιουργήσει ανάγκες και να μπορέσει να πουλήσει. Με άλλα λόγια, σας κάνει να νιώθετε ότι θα είστε καλά μόνον εάν αγοράσετε και έχετε ένα συγκεκριμένο προϊόν.
  • Αντιληφθείτε τη διαφήμιση απλώς ως μία μορφή απόσπασης της προσοχής και διασκέδασης. Πρέπει τα παιδιά και οι νέοι να καταλάβουν ότι μπορεί να είναι σαγηνευτική, υπερβολική, πρωτότυπη και δημιουργική. Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να εξαρτώνται από αυτές με οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
  • Επίσης, πρέπει να ξέρουν ότι τα διαφημιστικά μηνύματα συνδέονται γενικά με ορισμένες αξίες και τρόπους σκέψης. Ως εκ τούτου, επιδιώκουν να αναπτύξουν συγκεκριμένες στάσεις/συμπεριφορές στους ανθρώπους.
  • Τέλος, πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή στους πρωταγωνιστές των διαφημίσεων και στους ρόλους τους. Από την άποψη αυτή είναι σημαντικό για τα παιδιά και τους νέους να προσδιορίσουν τις θετικές και εκφραστικές πτυχές του διαφημιστικού περιεχομένου που σχετίζεται, για παράδειγμα, με το φύλο, τις ηλικιακές ομάδες ή τους κοινωνικούς ή πολιτιστικούς τομείς.

Η σωστή διαφήμιση και η βελτίωση της κοινωνίας.

Για να χτίσουμε να βελτιώσουμε ή να μετασχηματίσουμε την κοινωνία μας είναι σημαντικό να εκπαιδευτούμε στην αντιμετώπιση της διαφήμισης. Υπό αυτήν την έννοια, πρέπει να διδάξουμε στους νέους μας να χτίσουν μία ενεργή στάση για να ερμηνεύσουν τα εκατομμύρια των διαφημιστικών μηνυμάτων που τους βομβαρδίζουν καθημερινά.

Η σωστή εκπαίδευση, όσον αφορά τη διαφήμιση, επιτρέπει στα παιδιά και στα νέα άτομα να υιοθετήσουν μια κριτική προοπτική που αρνείται τις αξίες που ανυψώνουν τον υλισμό και ότι επιφανειακό. Είναι δηλαδή το πρώτο βήμα για την επίτευξη μιας πιο δίκαιης, υποστηρικτικής, χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης κοινωνίας.

Superdad