Οριστικά αποτελέσματα ΕΕΤΑΑ για παιδικούς σταθμούς.

0
198

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα ΕΕΤΑΑ για παιδικούς σταθμούς.

Δείτε εδώ αν είστε δικαιούχος voucher και αναλυτικές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια για χρησιμοποίηση του κουπονιού.

Δημοσιεύτηκαν τα τελικά αποτελέσματα των δικαιούχων για το πρόγραμμα παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2020-2021 και το πρόγραμμα για τη δωρεάν φιλοξενία βρεφών και νηπίων μέσω επιδότησης voucher.

Η Δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2020 – 2021 αφορά σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και παιδιά και άτομα με αναπηρία και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. από το 2010.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για τα τελικά αποτελέσματα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ στο eetaa.gr οι ωφελούμενες δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή, είτε σε Φορείς/Δομές που είναι καταχωρημένοι στο «Μητρώο Φορέων /Δομών της Εναρμόνισης», είτε σε οποιονδήποτε άλλο Φορέα/Δομή επιθυμούν, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, οπότε θα είναι σε λειτουργία η εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ

Το mamafagito.gr σου παρουσιάζει αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να κάνεις.
Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων οι ωφελούμενες/οι της δράσης πρέπει :
1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί, από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» τησ Ε.Ε.Τ.Α.Α. (χρησιμοποιώντας τουσ
κωδικούς ΤAXISNET)
2. Να απευθυνθούν, από 24-8-2020 μέχρι και 2-9-2020, σε οποιαδήποτε Δομή της επίλογης τούς για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τούς δίνοντας την «αξία τοποθέτησης» (voucher)
Σε περίπτωση επιθυμίας για ενεργοποίηση της «αξίας τοποθέτησης» μετά τις 2.9.2020, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί την 1η εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα,
εκτός των μηνών Ιουνίου & Ιουλίου 2021.
3. Να συνάψουν /υπογράψουν τυποποιημένη σύμβαση με το Φορέα /Δομή της επιλογή τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα (1) για το φορέα.
4. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή, προκειμένου αυτό να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα/ Δομή για λογαριασμό της/του ωφελούμενης/ου.
5. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, την 1η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, το Ερωτηματολόγιο Εισόδου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΕΕΤΑΑ. («Ειδική εφαρμογή για τα απογραφικά δελτια Εισόδου-Εξόδου»), με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικού taxisnet).
α) Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και η σύμβαση μεταξύ του Φορέα/Δομής και της/του ωφελούμενης/νου ενεργό, μόνο με τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Εισόδου
β) Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
γ) δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν vouchers και να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2021.
Συνδεθείτε εδώ με κωδικούς taxis για να δείτε αν είστε δικαιούχος voucher

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here